7 April 2016

Ingen hobbitter for 12.000 år siden

Hobbits

Indonesiske “Hobbit”, Homo floresiensis, levede alligevel ikke blandt os, men forsvandt for 50-60.000 år siden.

"Nye udgravninger i 2007-14 har ført til en revision af, hvornår hobbitten sidst levede. Det viser, at man oprindeligt har gjort en forkert antagelse, så mennesker og hobbitter alligevel ikke har levet samtidigt i omkring 40.000 år," siger professor MSO Michael Storey ved Quadlab på Statens Naturhistoriske Museum på Københavns Universitet. Han har medvirket til at datere fundene.

"Homo floresiensis er fuld af overraskelser! Nu har vi haft over 10 år til at vænne os til et scenarie med en helt ny og meget anderledes menneskeart, der levede samtidigt med, at Homo sapiens bredte sig over resten af kloden. Og så viser det sig, at kronologien er forkert," siger direktør for Statens Naturhistoriske Museum professor Peter C. Kjærgaard, som ikke selv har deltaget i studiet.

"Med Homo floresiensis - som man jo kan se en flot rekonstruktion af på Moesgaard Museum i Aarhus – der, i stedet for 18.000 år, nu er mellem 67 og 95.000 år gammel, ser historien meget anderledes ud, uddyber Peter C. Kjærsgaard.

Klik her for at læse artiklen på videnskab.dk.